piątek, 29 sierpnia 2014

Opis projektu

Dzielnica obecnie nie posiada ogólnodostępnego placu zabaw, ani miejsca, w którym mogłyby się odbywać małe festyny, ani wydarzenia artystyczno-kulturalne.

Proponowany teren, to działka nr 15/22.

Mieszkańcy bloków przy ulicach Bluszczowej, Dożynkowej oraz donków jednorodzinnych wnioskują o wykonanie na działce 15/22 przy ulicy Bluszczowej, stanowiącej własność Gminy Lublin, terenu rekreacyjnego wraz z placem zabaw, boiskiem dla dzieci i młodziezy, ze względu na fakt, iż w najbliższej okolicy braj jest tego typu miejsc.

W lipcu 2014 projekt został złożony w UML do Budżetu Obywatelskiego.
Został zweryfikowany merytorycznie i otrzymał numer M-236.
Wartość oszacowana na 130tys. zł.